Skip to content

Notariusz a porady prawne

Istnieje wiele istotnych różnic między informacją prawną, poświadczoną notarialnie, a poradą prawną udzieloną przez adwokata lub radcę prawnego.

Notariusze udzielają jedynie informacji i wyjaśnień niezbędnych do zrozumienia skutków czynności notarialnej, której chcą dokonać strony, natomiast adwokaci i radcowie prawni udzielają porad prawnych.

Informacji prawnych, poświadczonych notarialnie w kancelarii (lub telefonicznie czy za pośrednictwem poczty elektronicznej), udziela osoba, która jest do tego upoważniona na mocy prawa obowiązującego w danym kraju.

Istnieje wiele sytuacji, w których może zaistnieć potrzeba skorzystania z usług notariusza. Jeśli masz spór z sąsiadem o granice działki, chcesz uregulować ustrój małżeński, sprzedać lub kupić nieruchomość, przeprowadzić postępowanie spadkowe lub poddać się egzekucji, zapraszamy do kontaktu z notariuszem. Zawsze możesz zadzwonić do notariusza, ale pamiętaj, że notariusz nie zajmuje się sporami, postępowaniami przed sądami i nie może być pełnomocnikiem. Notariusz udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z planowaną lub dokonywaną czynnością.

Notariusze odpowiadają za to, by wszystkie strony biorące udział w czynności notarialnej miały należycie zabezpieczone swoje interesy i prawa. Notariusze sporządzają również akty notarialne w sposób jasny i zrozumiały, a także poświadczają dokumenty, sporządzają protokoły, wydają oświadczenia, przyjmują dokumenty na przechowanie oraz zajmują się pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Podczas wizyty u notariusza tradycyjnym zwrotem grzecznościowym jest “Panie Rejencie/Pani Rejent”, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by podczas wizyty w kancelarii notarialnej używać zwrotu “Panie Notariuszu/Pani Notariusz”. Czasami można spotkać się – zwłaszcza wśród starszych osób – z określeniem “Panie Sędzio Notarialny/Pani Sędzio Notarialna”, ale jest to forma archaiczna i nie jest dziś powszechnie stosowana.

Aby rozwiązać jakikolwiek problem, warto wiedzieć, jak wygląda porada notarialna, gdzie się udać. Jeśli nie wiesz, u kogo szukać informacji, do kogo zwrócić się z problemem, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego z Kancelarią Notarialną.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie, za udzielone przez notariusza informacje dotyczące czynności notarialnych i ich skutków prawnych nie przysługuje wynagrodzenie. Dotyczy to także czynności notarialnych, które osoba zasięgająca informacji chciałaby dokonać w przyszłości.

Notariusze są ustawowo upoważnieni do dokonywania określonych czynności notarialnych, a także innych czynności, które są określone w ustawie Prawo o notariacie. Strony mogą chcieć nadać taką formę swojej umowie. W takim przypadku należy pamiętać o następujących kwestiach:

– jeżeli chcesz dokonać określonej czynności notarialnej, musisz dostarczyć do kancelarii notarialnej wymagane dokumenty z kilkudniowym wyprzedzeniem, tak aby sporządzenie aktu notarialnego lub dokonanie czynności przebiegło sprawnie;

– jeżeli przepisy prawa nakładają na nas obowiązek dokonania czynności w formie aktu notarialnego, powinniśmy skorzystać z usług notariusza.

 

3 komentarze

 1. Tomek
  6 czerwca 2022 @ 12:09

  Ważne jest, by dobrze rozumieć obowiązki notariusza, zwłaszcza w dzisiejszym świecie.

  Jestem wdzięczna za ten artykuł i z niecierpliwością czekam na możliwość wykorzystania go w mojej karierze.

 2. Julia
  6 czerwca 2022 @ 12:21

  Cieszę się, że wiedza została przekazana w taki sposób, warto wiedzieć, czym zajmuje się notariusz i czym się zajmuje. Przedstawione fakty były bardzo ciekawe, zawsze dobrze jest pamiętać, że tak naprawdę niewiele możemy zrobić bez pomocy innych.

 3. Jacek
  6 czerwca 2022 @ 12:24

  Tak myśląc, dochodzę do wniosku, że wiedza to potęga i dobrze jest wiedzieć, czym zajmuje się notariusz.
  To wspaniale, że wiedza była przekazywana w taki sposób. Warto wiedzieć, czym zajmuje się notariusz i czym się zajmuje.

Dodaj komentarz